Fastighet med adress Österbyväg 20 i Visby.

Hyresgäst är Region Gotland, Hjälpmedelscentralen.