Suderbys 1:8, byggnad 3

Fastighet med adress Österbyväg 20 i Visby.

Hyresgäst är Region Gotland, Hjälpmedelscentralen.