Kv. Morkullan 7

Fastighet med adresser Brömsebroväg 4A-B, Brömsebroväg 6A-B, Polhemsgatan 20A-B
och Polhemsplats 7A-B. Centralt läge i Visby.

Fastigheten inrymmer 48 lägenheter och 8 övriga lokaler.