Kometen 3

Fastighet med adress Broväg 27 i Visby.

Fastigheten kallas för Arkivcentrum Gotland och har två hyresgäster i Riksarkivet och Kommunarkivet.