Berget 24

Fastighet med adress Kinbergs Plats 7 i Visby innerstad.

I fastigheten finns 7 lägenheter och garage.