Herkules 2

Fastighet med adress Herkulesväg 4 i Visby.

Hyresgäst Gotlands Katthem (9liv).